Go to Top

Nieuws

Nieuwsberichten via ScheidingsKompas.

Stijn

De jaarlijkse indexering alimentatie

Ook nadat jullie uit elkaar zijn gegaan, houd je de verantwoordelijkheid om financieel voor je kinderen en je ex-partner te zorgen. Deze onderhoudsplicht heet alimentatie. ScheidingsKompas helpt jullie om de alimentatie te regelen.

De scheidingsbemiddelaar berekent samen met beide ex-partners aan de hand van inkomsten, uitgaven en andere relevante zaken, de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie. Uitgangspunt voor deze berekeningen zijn de Tremanormen die ook gehanteerd worden door rechtbanken.

ScheidingsKompas houdt hierbij niet alleen rekening met de uitkomst van deze cijfers, maar ook met de financiële gevolgen voor jullie beiden. De berekening is daarom een richtlijn. Vervolgens helpt de scheidingsbemiddelaar jullie om tot overeenstemming te komen over het uiteindelijke alimentatiebedrag.