Go to Top

Kinderen en scheiden

Kinderen

Een scheiding heeft niet alleen grote gevolgen voor de partners die uit elkaar gaan, maar zeker ook voor de kinderen. Samen met ScheidingsKompas zoeken jullie naar oplossingen en maken jullie afspraken waar iedereen achter staat.

ScheidingsKompas houdt de belangen van kinderen duidelijk in het oog. Tijdens de bemiddeling worden goede afspraken gemaakt over onder andere de verdeling van de zorgtaken, een omgangsregeling of co-ouderschap. Deze afspraken worden vastgelegd in het zogenaamde ‘ouderschapsplan’.

Ook nadat jullie uit elkaar zijn gegaan, houd je de verantwoordelijkheid om financieel voor je kinderen en je ex-partner te zorgen. Deze onderhoudsplicht heet alimentatie. De scheidingsbemiddelaar berekent samen met beide ex-partners aan de hand van inkomsten, uitgaven en andere relevante zaken, de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie. Uitgangspunt voor deze berekening zijn de Tremanormen die ook gehanteerd worden door rechtbanken.

Lees meer over kinderen en alimentatie.