Go to Top

Vervolgtraject

De wijze waarop je getrouwd bent of samenwoont bepaalt voor een belangrijk deel hoe jullie scheiding wordt afgehandeld. Als jullie in gemeenschap van goederen heeft dit andere gevolgen voor de verdeling van bezittingen en vermogen dan wanneer jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn. Datzelfde geldt voor wanneer jullie niet getrouwd zijn, maar duurzaam samenleven. In dat geval is het van belang of jullie al dan niet een samenlevingscontract hebben.

ScheidingsKompas neemt de volledige scheiding voor jullie uit handen, zonder daarbij jullie wensen en belangen uit het oog te verliezen. De scheidinsgbemiddelaar denkt met jullie mee en geeft begeleiding daar waar nodig. Wanneer jij en je partner overeenstemming hebben bereikt over alle zaken aangaande de scheiding, dan stelt ScheidingsKompas het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan op. ScheidingsKompas verzorgt de afhandeling met de advocaat en rechtbank en zorgt voor inschrijving van de echtscheiding in de gemeente.

ScheidingsKompas verzorgt de volgende zaken:

  • Bemiddeling/gesprekken
  • Verslaglegging
  • Alimentatieberekening
  • vermogensverdeling
  • Inventarisatie financiën en overige zaken
  • Aansturing derde partijen
  • Opmaken scheidingsconvenant
  • Ouderschapsplan (indien u kinderen heeft)
  • Afhandeling advocaat en rechtbank
  • Nazorg

Wil je meer weten over de scheidingsbemiddeling en voordelen van ScheidingsKompas? Vraag hier een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek aan.